Αργυρουπόλεως 105, 16451, Αργυρούπολη.
Τηλ. 210.99.67.025